Aanmaning ontvangen

Als u een aanmaning van ons heeft ontvangen, is het van belang deze binnen de aangegeven termijn te betalen. Heeft u vragen en of opmerkingen over deze vordering neem dan direct contact met ons op. Indien wij niets van u vernemen of u betaald niet binnen de gestelde termijn dan zijn wij genoodzaakt onze incasso procedure voort te zetten, waarbij alle bijkomende kosten op u verhaald zullen worden.

Voor nadere details, zie linkerkolom voor de verschillende mogelijkheden om te betalen of bezwaar te maken.

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22