Betalingsregeling

Als u een aanmaning van ons heeft ontvangen, is het van belang deze binnen de aangegeven termijn te betalen. Heeft u vragen en of opmerkingen over deze vordering neem dan direct contact met ons op. Mogen wij niets van u vernemen of betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan zijn wij genoodzaakt onze incasso procedure voort te zetten.

Wilt u een betalingsregeling treffen?

Kunt u de gehele vordering niet in 1 keer betalen en wilt u een betalingsregeling treffen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier, zodat wij in overleg met u een voorstel tot betalen aan cliënte kunnen voorstellen.

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22