Directbetalen

Als u een aanmaning van ons heeft ontvangen, is het van belang deze binnen de aangegeven termijn te betalen. Heeft u vragen en of opmerkingen over deze vordering neem dan direct contact met ons op. Mogen wij niets van u vernemen of betaalt u niet binnen de gestelde termijn dan zijn wij genoodzaakt onze incasso procedure voort te zetten.

Wilt u direct betalen?

Indien u van ons een incasso sommatie heeft ontvangen kunt u het totale bedrag, inclusief rente en kosten overmaken op één van onderstaande manieren. Vermeld bij uw betaling a.u.b. altijd uw dossiernummer(s). Zodra wij van u de volledige betaling hebben ontvangen zullen wij uw dossier sluiten en stopt het incassoproces.
Per bank- of giro-overschrijving: schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer 4976592 t.n.v. IncassoForce te Vianen. Vanuit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: IBAN NL60INGB0004976592 en soms BIC INGBNL2A

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22