Gerechtelijke incasso

Wanneer het minnelijke incassotraject niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, blijft er niets anders over dan naar de rechter te stappen om middels een gerechtelijke procedure een vonnis te behalen om hiermee bij de debiteur alsnog betaling van de opstaande posten af te dwingen.

Incassoforce werkt samen met een landelijke organisatie van gerechtsdeurwaarders en juristen. Voordat Incassoforce een dossier voor een gerechtelijke procedure zal aanbieden bij onze partner, zullen wij u eerst een advies verstrekken.

Daarbij is het van belang hoe sterk u in deze zaak staat en of er verhaal mogelijkheden bij de debiteur zijn, zodat na uitspraak van de rechter en het vonnis is behaald, dit vonnis ook geëxecuteerd kan worden. Wij zullen na overleg en toestemming van u verdere juridische acties gaan ondernemen.

Acties en duur van procedures: onze gerechtsdeurwaarders zullen een dagvaarding opstellen en laten betekenen. Vaak gaat de debiteur na ontvangst van deze dagvaarding alsnog tot betaling over. Als de debiteur het nalaat om bij de rechtbank verweer te bieden, zal hij bij verstek worden veroordeeld en wordt het vonnis geëxecuteerd. Wordt er wel verweer gevoerd door de debiteur, dan worden deze standpunten in maximaal drie zittingen behandeld, voordat de rechter tot een oordeel zal komen. De duur van de procedure kan variëren van 30 dagen bij een veroordeling bij verstek, tot ca 2 jaar als er uitgebreid verzet wordt gevoerd. Na uitspraak van de rechter en als er vonnis is behaald, dan zal dit vonnis aan onze deurwaarder ter executie worden aangeboden waarna wij het traject van de executie en de deurwaarder zullen volgen en monitoren. Wij begeleiden de gehele zitting voor en namens u. De voortgang in de procedure zullen wij u wekelijks een rapportage verstrekken.

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22