Pré-incasso

De 1e stap in onze buitengerechtelijke incassoprocedure is het sturen van een pré-incasso brief naar uw debiteur deze service is voor u geheel gratis indien het vervolgtraject ook bij Incassoforce wordt ondergebracht.

Bij het sturen van een pré-incasso bieden wij uw debiteur de mogelijkheid om met slechts de helft van de normale incassokosten, bovenop het originele factuurbedrag en wettelijke rente de vordering in deze fase te voldoen.

In een groot aantal gevallen kiest de debiteur in deze pré-incasso fase alsnog om de vordering te betalen. Er zijn namelijk meerdere voordelen, nl.:

  • Uw debiteur ziet dat het u nu serieus is, vreemde ogen dwingen
  • De debiteur hoeft niet de volledige incassokosten te betalen, maar slechts de helft daarvan.
  • Uw voordeel is dat u snel uw geld incasseert.
  • Maar ook de relatie met uw debiteur staat minder onder druk vanwege de lagere kosten voor de debiteur.

Heeft de debiteur niet binnen de betalingstermijn die hiervoor staat betaald, dan gaat automatisch daarna het normale incassotarief gelden.

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22