Tarieven

Incassoforce biedt u de volgende voordelen:

 • U kunt uw inhoudelijk onbetwiste vordering(en) altijd gratis indienen.
 • Wij kennen geen abonnement-/contractkosten.
 • Wij rekenen geen invorderingsprovisie.
 • Wij berekenen de incassokosten conform de nieuwe incassowet per 1 juli 2012.
 • Wij hanteren enkel No Cure No Pay in het minnelijke incassotraject waarbij de vordering inhoudelijk onbetwist is.

Wat kost het minnelijke traject?

Bij Incassoforce is minnelijke incassotraject gratis bij een onbetwiste vordering, mocht u tussentijds het dossier willen sluiten rekenen wij u, afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden, € 35,- administratiekosten.  Als de vordering op voorhand betwist is door uw schuldenaar zullen wij u een dossiervergoeding van € 100,- excl. BTW. vragen.

Onze rekenvoorbeelden:

1. Hoofdsom, Rente & Incassokosten geïncasseerd:
Indien de gehele vordering, inclusief rente en kosten, betaald wordt, ontvangt u de hoofdsom inclusief de rente.

Hoofdsom
1.000,00
Rente
25,00
Incassokosten
150,00
 
+

Totaal te voldoen door debiteur
1.175,00
Betaald door debiteur
1.175,00
 
-

Totaal door u te ontvangen
1.025,00

2. Hoofdsom, rente en incassokosten gedeeltelijk geïncasseerd:
Wanneer de debiteur een gedeelte van de vordering betaald heeft en het dossier dient gesloten te worden berekenen wij, ongeacht of de betaling aan u of aan ons geschiedde, dossier kosten van € 35,- (excl btw) conform onderstaande staffel:

Hoofdsom
1.000,00
Rente
25,00
Incassokosten
150,00
 
+

Totaal te voldoen door debiteur
1.175,00
Betaald door debiteur
500,00
Dossierkosten (€ 35,- excl 21% btw)
  €
42,35
 
-

Totaal door u te ontvangen
457,65

Incassokosten conform de nieuwe incassowet per 1 juli 2012
Per 1 juli 2012 is de nieuwe wet de "Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten"’ in werking getreden. In deze wet zijn zaken vastgelegd zoals de minimum en maximum hoogte van de buitengerechtelijke kosten en te volgen incassoprocedure. Deze wetgeving is van toepassing is vorderingen na 1 juli 2012. Incassoforce zal echter alle zaken die na 1 juli 2012 ingediend zijn, conform de nieuwe wetgeving behandelen. Dit geldt dus ook voor vorderingen die voor 1 juli 2012 zijn ontstaan. U kunt deze nieuwe wet nalezen op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Een aantal belangrijke veranderingen op een rij:

Particuliere vorderingen:
Staffel incassokosten particulieren:

 • over de eerste € 2.500,- van de vordering 15% met een minimum van € 40,-
 • over de volgende € 2.500,- van de vordering 10%
 • over de volgende € 5.000,- van de vordering 5%
 • over de volgende € 190.000,- van de vordering 1%
 • over het meerdere van de vordering berekenen wij een percentage van 0,5% met een maximum van € 6.775,-.
  (de totale incassokosten bedragen nooit meer dan € 6.775,-)

Aan de incassoprocedure voor particulieren zitten nog een aantal aanvullende voorwaarden. Als u het contactformulier invult zullen wij u deze uitgebreide beschrijving per mail doen toekomen.

Zakelijke vorderingen:
De nieuwe wet geeft de vrijheid om de hoogte van de door te berekenen incassokosten zelf te bepalen. Incassoforce zal de staffel van de particuliere debiteuren aanhouden, tenzij u in uw algemene voorwaarden een paragraaf heeft opgenomen betreffende de door te berekenen percentage incassokosten. Dan zullen wij uiteraard conform uw algemene voorwaarden de incassokosten in rekening brengen. Indien u hierbij hulp nodig heeft kunnen wij uw algemene voorwaarden aanpassen conform de nieuwe incassowetgeving.

Tot Slot

Incassoforce behartigd uw belang! Door onze scherpe tarieven is het voor ons van groot belang om uw vordering zo spoedig mogelijk te incasseren. Wij zullen er alles aan doen om op een correcte en doeltreffende wijze de gehele vordering voor u te incasseren waarbij het behoudt van uw klantrelatie centraal zal staan. Dit levert voor u en ons het beste resultaat.

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22